Відеомедіастиноскопія – це процедура, при якій ендоскоп вводиться в середостіння, щоб забезпечити його візуалізацію для оцінки або висічення лімфовузлів або пухлини.

 Показання для проведення процедури:

  1. Медіастинальна лімфаденопатія.
  2. Ураження медіастинальних лімфатичних вузлів при лімфомі.
  3. Рак легенів.
  4. Пухлини переднього середостіння

Цікавим є випадок пацієнтки з раком молочної залози, якій  було проведено клінічне стадіювання за допомогою КТ та була встановлена IV стадія захворювання. Однак стадіювання по системі TNM, засноване на даних КТ ще не є остаточним.

Хвора Н., 1975 року народження, звернулась зі скаргами на утворення в лівій молочній залозі. Під контролем УЗД була проведена трепан-біопсія новоутворення. Після патогістологічного дослідження та імуногістохімічного аналізу (ПГД – інвазивна карцинома неспецифічного типу, помірний ступінь диференціювання, G2. ІГХ- ER +, PR +, HER2/neu- 3+, Ki-67- 43% ) діагноз гістологічно підтвердився. Була рекомендована КТ ОГК, ОЧП на якій відмічалось збільшення лімфатичних вузлів середостіння діаметром до 2 см.

Для більш точної діагностики захворювання було рекомендовано проведення відеомедіастиноскопії від якого пацієтка утрималась.

За отриманими даними пацієнтці було встановлено діагноз: Рак лівої молочної залози T2 N1 M1(лімфовузли середостіння). Люмінальний тип В. IV стадія. Клінічна група 2.

Першим етапом лікування було обрано курси ПХТ з подальшим КТ-контролем.

Після контрольного КТ розміри утворення в залозі зменшились, а лімфовузли середостіння залишились без змін. Дана ситуація не є типовою при раці молочної залози, тому хворій було повторно рекомендовано проведення відеомедіастиноскопії для взяття матеріалу на ПГД. За даними ПГД було діагностовано саркоїдоз.

В даному випадку відео медіастиноскопія відіграла важливу роль для пацієнтки, бо стадія захворювання була змінена і вона підлягала оперативному лікуванню.