1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

4. Звіт про власний капітал

5. Примітки до річної звітності

6. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

7. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Ф2)

8. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Ф3-4)